Zaawansowane narzędzia Fibonacciego w tradingu

Zaawansowane narzędzia Fibonacciego w tradingu

Wśród traderów ciągi Fibonacciego cieszą się dużą popularnością, gdyż można je wykorzystywać w dowolnym interwale czasowym. Z jakich narzędzi korzystają inwestorzy? Jak stosować narzędzia Fibonacciego w tradingu, by jeszcze skuteczniej zarabiać na handlu walutami?

Ciągi Fibonacciego i ich wykorzystanie na rynku Forex

Z ciągiem liczb opisanym przez włoskiego, średniowiecznego matematyka Fibonacciego związana jest tzw. „złota proporcja”. Fibonacci odkrył i opisał, że pomiędzy kolejnymi liczbami z ciągu  (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…) zachodzą pewne relacje. Przykładowo stosunek dowolnej liczby znajdującej się w ciągu do liczby ją poprzedzającej wynosi 1,618 (wspomniana “złota proporcja”), a do liczby następującej po niej 0,618. Proporcje te nie tylko pojawiają się w naturze czy sztuce, ale wykorzystywane są również w świecie finansowym, w tym przez traderów.

Na rynku Forex traderzy korzystają z różnych współczynników opartych o ciąg Fibonacciego, np. 13/55 = 23,6 proc. czy 34/55 = 61,8. Inne współczynniki wykorzystywane przy analizie technicznej to: 38,2 proc., 70,7 proc., 50 proc., 88,6 proc., 144,4 proc. czy 261,8 proc. Współczynniki te stosuje się, by określić zasięgi potencjalnych korekt (mierzenia w zakresie od 0 do 100 proc.) i wyznaczyć koniec impulsu (powyżej 100 proc.). Analiza techniczna może ostrzec inwestora przed spadkiem oraz wskazać momenty, w których warto inwestować.

Traderzy korzystają z wielu narzędzi mających związek z ciągiem Fibonacciego, a część z nich cieszy się szczególną popularnością. Za najważniejsze można uznać:

  • poziomy Fibonacciego (zniesienia Fibonacciego),
  • zasięgi Fibonacciego (ekspansje Fibonacciego),
  • wachlarz Fibonacciego,
  • łuk Fibonacciego
  • strefy czasowe Fibonacciego,
  • kanały Fibonacciego.

Mimo że narzędzia te różnią się między sobą i inwestorzy zainteresowani ich wykorzystaniem muszą poświęcić czas na to, by prawidłowo je stosować, to w praktyce wszystkie opierają się na podanych wyżej wskaźnikach (ciągi Fibo).

Poziomy Fibonacciego oraz zasięgi Fibonacciego

Opisane wyżej współczynniki można umieścić na wykresach, wyznaczając w ten sposób minimalne i maksymalne ceny oraz punkty zwrotne. Ostatecznym celem jest wskazanie pułapów wsparcia i oporu. Inwestorzy wykorzystujący poziomy Fibonacciego otrzymują informację choćby o tym, jak długa będzie korekta. Umieszczając z kolei współczynniki na osi czasu, są oni w stanie wskazać punkty zwrotne.

W przypadku poziomów Fibonacciego mówi się o trzech grupach zniesień, czyli wewnętrznych, zewnętrznych i kierunkowych. Przykładowe wartości zniesień wewnętrznych to: 0.146 czy 0.186.

W podobny sposób działają również zasięgi Fibonacciego. Pomagają one wyznaczyć punkty, do których dojdzie fala trendu po zakończonej korekcie. W tym przypadku inwestor odmierza zarówno falę, jak i korektę.

Wachlarz i łuki Fibonacciego

Obok poziomów i zasięgów Fibonacciego, to właśnie wachlarz jest kolejnym najpopularniejszym narzędziem. Do jego budowy wykorzystywane są trzy wskaźniki: 38,2 proc., 50 proc. i 61,8 proc., które nakładane są na dwa sąsiadujące ze sobą, ale ekstremalne poziomy cenowe.

W tradingu wachlarz Fibonacciego pozwala m.in. oszacować  potencjalny poziom oporu, odbicia i wsparcia. Do tego celu wykorzystywane są także łuki. Podobnie jak w przypadku wachlarza, tu również wykorzystywane są ceny instrumentu (np. waluty) i dynamika kursu.

Zarówno wachlarz, jak i łuki Fibonacciego należy wykorzystywać w tradingu w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej. Dopiero wówczas można uzyskać miarodajne informacje, którymi można kierować się przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Strefy czasowe i kanały Fibonacciego

Wiele narzędzi wykorzystywanych w analizie technicznej opiera się na cenie. W przypadku strefy czasowej Fibonacciego jest inaczej – tu liczy się czas. Korzystając z tego narzędzia, inwestor bada, jak długo trwało budowanie fali. Pozyskane informacje może wykorzystać, by określić, kiedy zakończy się kolejna fala.

Ostatnim z popularnych narzędzi Fibonacciego są tzw. kanały Fibonacciego oparte na czterech współczynnikach, czyli: 23,6 proc., 38,2 proc., 50 proc. i 61,8 proc. Wyrysowuje się je zgodnie z trendem i służą one do określania zasięgów cen.

Własna strategia Forex a narzędzia Fibonacciego

Niektórzy traderzy wspierają się w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, korzystając również z formacji harmonicznych (harmonic trading – geometria rynku). To również zaawansowane narzędzia, w przypadku których zastosowanie mają opisane wyżej współczynniki Fibonacciego.

Poznanie i umiejętne wykorzystanie narzędzi dostępnych na Forex jest niezbędne, by zarabiać na handlu czy to towarami, czy też walutami. Zarówno ciąg Fibonacciego, jak i układy harmoniczne wykorzystywane w analizie technicznej mają swoich zwolenników, według których pozwalają one określić najlepsze momenty na przeprowadzenie transakcji.

Jeżeli chcesz przetestować ciąg Fibonacciego czy układy harmoniczne, zacznij inwestować z nami. Gdy opanujesz podstawy poruszania się po rynku Forex i inwestowania, nic nie stoi na przeszkodzie, by korzystać z coraz bardziej zaawansowanych narzędzi i testować własne strategie.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *