Jak działają lokaty z WIBIDem lub WIBORem?

Lokata sama w sobie jest umową między bankiem a klientem i dotyczy lokowania środków pieniężnych na określony czas, po których instytucja zobowiązuje się wypłacić ustalone odsetki. Posiadanie takowej ze zmiennym oprocentowaniem jest znacznie korzystniejsze dla ich posiadaczy, ponieważ taka lokata pozwala im osiągnąć większe zyski, niż zwykłe depozyty terminowe, dlatego też lepszym wyborem jest wybieranie produktów powiązanych ze stawką WIBOR lub WIBID.

WIBOR i WIBID

Na samym początku należy zrozumieć, czym są oba te wskaźniki. WIBOR określa, jakie oprocentowanie w skali roku obowiązuje dla wzajemnych pożyczek międzybankowych, natomiast WIBID-em określamy oprocentowanie, jakie banki są w stanie zaoferować innym za przyjęcie depozytu. Stawki w obu przypadkach ustalane są każdego dnia po wyliczeniu średniej arytmetycznej wielkości oprocentowania podawanych przez największe działające w Polsce banki, które są stałymi
i nierozłącznymi uczestnikami panelu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR.

Oprocentowanie lokat

W regulaminach i kodeksach każdego poszczególnego banku można wyczytać, w jaki sposób ustalane jest oprocentowanie rachunków bieżących i lokat terminowych. Oddziałuje ono zarówno
na te ze stałym, jak i ze zmiennym oprocentowaniem, choć te drugie znacznie silniej to odczuwają. Najczęstszymi czynnikami, które decydują o wysokości oprocentowania są:

  • Stopy procentowe NBP – kluczową rolę odgrywa tutaj stopa referencyjna, która określa rentowność 7-dniowych bonów skarbowych Narodowego Banku Polskiego.
  • Stopa rezerw obowiązkowych banków – tę miarę określa z kolei Rada Polityki Pieniężnej
  • Stopy na rynku międzybankowym – związane są one zarówno z lokatami (WIBID), jak
    i kredytami między bankami (WIBOR).

Każdy z banków ma prawo do brania pod uwagę przy ustalaniu oprocentowania lokat innych wielkości, takich jak aktualna stopa inflacji czy rentowności obligacji skarbowych, ale wyżej wymienione cechy pojawiają się najczęściej w kontekście ich ustalania przez znaczną część placówek.

Ocena warunków w poszczególnych bankach

Okres deponowania środków jest wybierany indywidualnie przez klienta i może wynosić od jednego miesiąca aż do 10 lat i więcej. W przypadku krótko, średnioterminowych oraz kwartalnych, ranking z marca 2016 roku jako lidera pod względem atrakcyjności swojej oferty wskazał Lokatę terminową w Eurobanku – przy okresie jednego miesiąca, oprocentowanie wynosi 0,85%, natomiast przy lokacie trzymiesięcznej – 1,3%. Nieco niżej w zestawieniu znalazła się propozycja Credit Agricole, który w ramach swojej Lokaty standardowej proponuje klientom 0,47% przy okresie dwóch miesięcy lokowania środków finansowych.

Oprocentowanie lokat o tak krótkim okresie nie jest znacząco korzystne finansowo, dlatego
z pewnością lepszym wyborem jest umieszczenie swoich środków na lokacie o zmiennej stopie na dłuższy okres (powyżej roku czasu). Pod tym względem obecnie na rynku przewodzi zawierana na trzy lata Lokata terminowa Eurobanku – przy minimalnej wpłacie w wysokości 10 tysięcy złotych, oprocentowanie wynosi wówczas 2,95%, co spośród konkurencji wygląda na nieco korzystniejszą ofertę. Ta sama placówka ma swojej ofercie również dwuletnie konto o takiej samej minimalnej kwocie depozytu, choć w tym przypadku klient zarobi nieco mniej, bowiem 2,85% w skali 12 miesięcy. Posiadającą swoją siedzibę we Wrocławiu placówkę od dwóch lat próbuje gonić FM Bank, który w marcowym zestawieniu znalazł się na trzeciej pozycji, z ofertą trzyletniej lokaty wartej 2,77% przy kwocie minimum 1000zł.

Konta oszczędnościowe

Podobnie jak lokaty, zmiennym oprocentowaniem charakteryzują się także rachunki oszczędnościowe. Tego typu depozyt jest znacznie bardziej przyjazny dla klienta, bowiem może on
w każdej chwili zażądać wypłaty zdeponowanych środków, choć czasem wiąże się to z jednorazową opłatą. Czynnik ten daje również możliwość zerwania umowy w każdej chwili i zachować wypracowane odsetki, ale żeby nie było tak kolorowo, konta oszczędnościowe mają zazwyczaj niższe oprocentowanie od lokat. Wpływa na to przede wszystkim dość niska stopa procentowa NBP (2%).

W chwili obecnej w pierwszej trójce, jeśli chodzi o atrakcyjność rachunków oszczędnościowych na rynku znajdują się:

  1. Konto Oszczędnościowe w Orange Finanse – warunkiem koniecznym jest posiadanie osobistego konta w Orange Finanse; przez pierwsze 3 miesiące od dnia założenia rachunku, oprocentowanie przy kwocie 10 tysięcy złotych wynosi 3,5%.
  2. Konto EKOprofit w Bossa Banku – przy posiadaniu konta osobistego w BOŚ Banku, aktywnej karty debetowej oraz minimalnym wpływom na ROR w kwocie minimum 1000 złotych, oprocentowanie przy kwocie 50 tysięcy złotych wynosi 3,25%; w przeciwnym wypadku 2,75%.
  3. Konto Zyskowne w Idea Banku – warunki założycielskie są podobne, jak w powyższych przypadkach: należy posiadać Konto Idealne w Idea Banku, aktywną kartę debetową, dokonać nią transakcji za co najmniej 100zł oraz posiadać miesięczne wpływy w kwocie minimalnie 1000 złotych; wówczas przy 10 tysiącach złotych oprocentowanie wynosi 2,8%.

 

Cezary Kawecki

Może Ci się również spodoba