Jak zabezpieczyć się w razie szkód w wynajmowanym mieszkaniu?

Jak zabezpieczyć się w razie szkód w wynajmowanym mieszkaniu

Obecnie bardzo popularne jest kupno mieszkania na wynajem. Jest to inwestycja, która zwraca się nam raz w miesiącu przez dłuższy czas, po pewnym okresie z nadmiarem. Jednak wynajęcie mieszkania to nie tylko korzyści finansowe, ale także obowiązki oraz czasem problemy. Wynajmując mieszkanie musimy wiedzieć, iż nigdy nie wiemy kim tak naprawdę są nasi lokatorzy. Dlatego też warto odpowiednio się zabezpieczyć w razie jakichkolwiek szkód w mieszkaniu. Wyjaśnijmy najpierw kim jest wynajmujący. Ta kwestia powoduje nie raz wiele komplikacji i nieporozumień, gdyż niektórzy używają tego określenia Zamienie w stosunku do właściciela i lokatora. W rzeczywistości wynajmujący to właściciel mieszkania, który udostępnia je lokatorowi.

Przyjrzyjmy się najważniejszym kwestiom, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Po pierwsze musimy zdawać sobie sprawę, iż istnieje wiele rodzajów szkód do których może dojść w wynajmowanym przez nas mieszkaniu. Najczęstsze z nich to zalania, pożary oraz kradzieże. Koszt renowacji mieszkania po tych szkodach może być różny w zależności od stopnia uszkodzenia.

UMOWA

Najważniejsza jest umowa. Pamiętajmy, aby spisać ją zanim lokator wprowadzi się do mieszkania lub zaraz po tym. Powinna ona być jasna i klarowna dla obu stron. W zakresie interesującego nas obecnie tematu ważne jest, aby umowa zawierała informację, z czyjego ubezpieczenia OC mają być pokryte ewentualne szkody wyrządzone w mieszkaniu przez osoby trzecie. Taki zapis pozwala uniknąć w przyszłości wielu sporów i nieporozumień między właścicielem a lokatorem. Warto również wydać pewną sumę i skonsultować umowę z prawnikiem, aby mieć pewność, że wszystkie zawarte w niej punkty są zgodne z prawem.

UBEZPIECZENIE OC

Istotną kwestią jest ubezpieczenie mieszkania. Zazwyczaj koszty ubezpieczenia OC pokrywa właściciel mieszkania. Nie są to duże sumy, a dają one gwarancje, że w przypadku szkód, które nie są wynikiem działalności naszego lokatora, ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy. Taką sytuacją jest np. zalanie mieszkania przez sąsiada z góry. Nasz lokator nie ma wpływu na to, kto mieszka w bloku. Zalanie mieszkania jest kwestią nieumyślnego działania osoby trzeciej, dlatego też nasz najemca na pewno wyraził by sprzeciw jeśli zażądalibyśmy od niego zapłaty za powstałą szkodę. W takiej sytuacji ubezpieczenie OC pozbawia nas problemu, gdyż pokrywa ono koszty remontu.

CO UBEZPIECZA WŁAŚCICIEL, A CO LOKATOR

W przypadku kradzieży sprawa wygląda trochę inaczej. Zarówno właściciel mieszkania, jak i jego najemca mogą zadbać o ubezpieczenie. Jako właściciele powinniśmy wykupić ubezpieczenie na wypadek kradzieży z włamaniem. Większość sprzętów RTV i AGD w mieszkaniu zapewne należy do nas. Zazwyczaj wynajmowane mieszkanie jest już wyposażone w podstawowe sprzęty typu pralka, lodówka czy piekarnik. Dlatego właśnie warto je ubezpieczyć. Jednak również najemca dbając o swoją własność powinien ją ubezpieczyć. W momencie kiedy ktoś wprowadza się do nowego mieszkania, to często trzyma tam laptopa, telewizor czy inne wartościowe rzeczy. Warto więc wykupić ubezpieczenie mienia ruchomego.

KAUCJA

Często przeglądając ogłoszenia dotyczące wynajmu mieszkania pojawia się pewna kwota jako kaucja. Wyjaśnijmy to pojęcie. Kaucja jest to określona suma pieniędzy, którą lokator ma obowiązek zapłacić właścicielowi mieszkania przed rozpoczęciem jego użytkowania. Zazwyczaj kaucja jest równa wysokości miesięcznego czynszu. Istnieje możliwość kaucji zwrotnej lub też nie. Zależy to od właściciela mieszkania. W przypadku kaucji zwrotnej, jej oddanie następuje w momencie zakończenia umowy i wyprowadzki lokatora. Kaucja ma pokryć koszty ewentualnych szkód, których z różnych przyczyn lokator nie pokryje lub też koszty czynszu jeśli najemca zniknie bez śladu i wcześniejszej zapłaty czynszu. Kaucja stanowi więc zabezpieczenie dla właściciela mieszkania na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

ROZSZERZONE UBEZPIECZENIE OC

Może również dojść do sytuacji, w której poprzez zaniedbanie właściciela mieszkania, dobytek najemcy ulegnie zniszczeniu. Jest to zdarzenie dosyć konfliktowe, ale też częste, gdyż zdarza się, że właściciel mieszkania nie dokonuje na czas odpowiednich napraw, do których to on a nie lokator jest zobowiązany. W takiej sytuacji właściciel może uniknąć zapłaty za szkody, ale tylko w sytuacji, gdy koszty te pokryje jego ubezpieczenie OC. Jednak, aby istniała taka możliwość, najpierw trzeba odpowiednio poszerzyć ubezpieczenie OC.

ZABEZPIECZENIE

Dodatkowym zabezpieczeniem zarówno dla właściciela mieszkania, jak i dla lokatora jest sporządzony w momencie podpisania umowy rzeczywisty stan mieszkania oraz wykaz znajdujących się tam sprzętów. Jest to istotne na przykład w sytuacji, gdy właściciel uważa, że coś zniknęło z mieszkania. Mając listę sprzętów, które znajdowały się tam w dniu przeprowadzki lokatora, może on dochodzić swoich praw. Jednak działa to również w drugą stronę, gdyż może się okazać, że właściciel chce wyłudzić pieniądze od lokatora. Nie można oskarżyć kogoś o kradzież rzeczy której nigdy nie było. Dlatego niezwykle istotne jest dla obu stron sporządzenie takiego wykazu w momencie podpisywania umowy.

Podsumowując, najważniejsze jest spisanie umowy i jasne określenie obowiązków zarówno właściciela, jak i lokatora. Pamiętajmy, że nawet jeśli wynajmujemy mieszkanie rodzinie czy znajomym, to warto spisać umowę, gdyż nigdy nie wiemy, co może wydarzyć się w przyszłości. Każdy powinien zdawać sobie sprawę, iż umowa słowna nie ma zastosowania w prawie.

Ewelina Figiela

Może Ci się również spodoba