Reklamacja przelewu bankowego

W dzisiejszych czasach, nikt nie wyobraża sobie braku możliwości dokonywania przelewów bankowych. Zakupy w sklepie internetowym, płatności za rachunki, spłata raty kredytu czy płatność na dużą kwotę, gdy dana osoba nie chce nosić takiej ilości gotówki przy sobie – są to sytuacje, w których posiadanie konta bankowego i płatności za jego pośrednictwem bywają bardzo istotne. Szczególnie ważnym jest, aby dotarły do odpowiedniego adresata.
Nim zdecydujemy się na złożenie reklamacji, warto najpierw przejrzeć umowę, która została podpisana z bankiem przy zakładaniu konta, a także regulamin tej instytucji. W tych dokumentach powinien znaleźć się czas rozpatrywania reklamacji. Zazwyczaj jest to 30 dni od daty złożenia jej. Może się jednak zdarzyć, że konkretny termin nie został dokładnie określony. W takich przypadkach istnieje możliwość, abyśmy sami go określili.

Osobiście, telefonicznie, przez Internet, a może listownie?

Wybierając sposób złożenia reklamacji, warto wziąć pod uwagę kwestię, którą chcemy zgłosić. W przypadku spraw dotyczących drobnych niedociągnięć (jak, na przykład, źle pobrana opłata) można zdecydować się na wybór kontaktu telefonicznego. Wystarczy wtedy zadzwonić na infolinię danego banku. Jest to o tyle wygodna metoda, że numer kontaktowy można bez problemu znaleźć na stronie internetowej bądź dokumentach. Niestety, może się trafić, że zainteresowany będzie zmuszony poczekać na dostępność konsultanta.
Mało znaczące uchybienia warto także zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku wybrania opcji złożenia reklamacji w placówce banku, można zrobić to ustnie oraz pisemnie. Lepiej przygotować wcześniej pismo. Na stronach instytucji często można znaleźć już gotowe formularze. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na skorzystanie z udostępnionego wzoru, bądź przygotujemy go samodzielnie, należy pamiętać o odręcznym podpisie. To samo dotyczy się wysłania listu. Korzystając z usług poczty, nie możemy zapomnieć o wyborze opcji wysyłki z potwierdzeniem odbioru.
Warto zaznaczyć formę odpowiedzi, którą klient chce otrzymać. W innym przypadku bank ma pełną dowolność – może wysłać wyjaśnienie listem, bądź na skrzynkę odbiorczą w systemie transakcyjnym, telefoniczne lub przekazać ustnie w oddziale. W tym przypadku korzyścią dla klienta jest fakt, że to właśnie bank ma obowiązek wykazania, iż dostarczył odpowiedź.

Co zrobić, gdy to nie pomoże?

W sytuacji, gdy klient nie otrzymał odpowiedzi, bądź jego reklamacja nie została rozpatrzona, można złożyć skargę do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich. Ma on za zadanie rozstrzygać spory pomiędzy klientami banków, a samą instytucją, dotyczące roszczeń pieniężnych. Są one rozpatrywane w przypadku, gdy bank nie wykonał czynności bankowych (lub innych czynności na rzecz konsumenta), bądź zrobił to w sposób nieodpowiedni
Aby wszcząć postępowanie, konsument musi złożyć wniosek w formie pisemnej. Prawidłowo przygotowany powinien zawierać: wskazanie sporu, określenie jego dokładnej wartości, a także dokładnie sprecyzowane żądanie. Dodatkowo należy dołączyć dokument, który potwierdziłby zakończenie procedury reklamacyjnej, bądź oświadczenie mówiące, że nie uzyskano odpowiedzi w terminie. Istotnym jest, że przedmiot sporu nie może przekraczać 8 tysięcy złotych. Do tej kwoty nie zostają doliczone koszty, których domaga się konsument.
Co więcej, należy liczyć się z kosztami postępowania. Przed rozpoczęciem postępowania należy wnieść opłatę w wysokości 50 złotych. W przypadku, gdy wartość sporu jest niższa niż 50 złotych, kwota wynosi 20 złotych.
Gdy konsument wygra sprawę, bank ma obowiązek zwrócić mu równowartość wniesionej opłaty. Z kolei, gdy zostaje zawarta ugoda, konsument otrzymuje połowę wpłaconej kwoty. Gdy stroną wygraną jest bank, konsument ma możliwość skierowania sprawy do sądu powszechnego. W przypadku, gdy bank przegra, nie może odwołać się od decyzji arbitra.

Gdy wina leży po stronie konsumenta…

Gdy to konsument pomylił się przy dokonywaniu przelewu, rozwiązanie tej kwestii może być trudniejsze. O popełnienie błędu jest łatwo – system, którego używają banki, sprawdza jedynie numer konta. W przypadku, gdy zostaną dopisane do niego błędne dane, przelew i tak dojdzie do posiadacza danego numeru rachunku. Ustawowo klient ma 13 miesięcy od stwierdzenia nieprawidłowości, aby zgłosić reklamację. Istotne, aby zgłosić błąd jak najszybciej. W  przypadku, gdy przelew jest realizowany, istnieje szansa cofnięcia go i szybkie odzyskanie pieniędzy.
Sytuacja jest o tyle trudniejsza, że bank może co najwyżej podjąć działania wspomagające klienta, aby umożliwić mu odzyskanie błędnie przelanej gotówki. Nie jest on obciążony przymusem odebrania tej kwoty. Umowa, która została zawarta między konsumentem, a bankiem, może zawierać zapis mówiący, że instytucja pobiera opłaty za czynności związane z odzyskaniem gotówki. Jest to koszt związany z podjęciem dodatkowych czynności przez bank. Musi on skontaktować się z odbiorcą i poprosić o zwrot pieniędzy.
Innym sposobem na odzyskanie gotówki jest zwrócenie się do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Instytucja ta może otrzymać dane posiadacza rachunku bankowego i poinformować go o omyłkowo przelanych środkach. Można także złożyć zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, polegającego na przywłaszczeniu mienia.

 

Ewa Spociñska

Może Ci się również spodoba