Nieobowiązkowe OC dla właściciela firmy. Czy warto?

Prowadząc własną działalność gospodarczą musisz być przygotowany na każdą ewentualność. Wypadki i przypadki chodzą po ludziach (i firmach) dlatego każde dodatkowe zabezpieczenie finansów firmy może być na wagę złota. Szukając nowych form zabezpieczenia dla swojego przedsiębiorstwa warto poświecić chwilę czasu na przejrzenie ofert OC dla firm.

Może właśnie to jest rozwiązaniem Twoich problemów?

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (w skrócie OC) to ubezpieczenie, które chroni  przed odpowiedzialnością cywilną w przypadku niewywiązania się z umowy lub niewłaściwego się z niej wywiązania. Ubezpieczenie to, obejmuje również poniesienie kosztów naprawy lub odszkodowania przez ubezpieczyciela w przypadku gdy osoba ubezpieczona wskutek czynu niedozwolonego wyrządzi szkody osobie trzeciej. OC najczęściej kojarzone jest z samochodami i innymi pojazdami mechanicznymi. Polskie prawo nakłada obowiązek wykupienia OC dla wszystkich pojazdów (niezależnie od tego czy są w użyciu czy też nie). Nie każdy jednak wie, że ten sam obowiązek nakładany jest na przedstawicieli niektórych zawodów. Są to między innymi architekt, notariusz, komornik sądowy, radca prawny, adwokat czy rolnik prowadzący gospodarstwo rolne.

Co z pozostałymi?

W Polsce przedsiębiorca ma możliwość wykupienia dodatkowego i nieobowiązkowego ubezpieczenie OC w każdej chwili prowadzenia swojej działalności. Główną przyczyną kupowania OC, przez firmy nieobjęte odgórnymi przepisami nakazującymi posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, jest chęć przeniesienia kosztów ewentualnych odszkodowań na towarzystwo ubezpieczeniowe. Pozwala to skutecznie ochronić finanse firmy w różnych sytuacjach.

Firmy ubezpieczeniowe oferują przedsiębiorcom różne warianty OC. Cena takiego ubezpieczenia naliczana jest indywidualnie. Uzależniona jest od kilku czynników:

 • Specyfiki branży, w której działa firma. Ubezpieczyciel przy wycenie kosztów OC analizuje jak najwięcej możliwych zdarzeń, których następstwem będzie wypłata odszkodowania.
 • Kwoty na którą przedsiębiorca chcę się ubezpieczyć.
 • Obszaru terytorialnego działalności firmy (np. miasto, województwo, kraj, UE, świat).
 • Obrotu w skali roku.
 • Możliwości towarzystwa ubezpieczeniowego.
 • Indywidualnych preferencji osoby ubiegającej się o wykup OC. Oprócz standardowego wariantu OC firmy ubezpieczeniowe mają w swojej ofercie wiele dodatkowo płatnych rozszerzeń zapewniających ochronę w konkretnych przypadkach.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej może obejmować wypłatę odszkodowania za:

 • Szkody wyrządzone osobom trzecim, np. nieszczęśliwy wypadek klienta podczas wizyty na terenie firmy.
 • Szkody poniesione przez kontrahenta, a spowodowane przez niewywiązanie się lub niewłaściwe wywiązanie się z umowy przez ubezpieczonego.
 • Szkody rzeczowe wyrządzone nieumyślnie, np. uszkodzenie rzeczy, którą zobowiązaliśmy się naprawić.
 • Szkody wyrządzone pracownikom, np. różnego rodzaje wypadki w czasie pracy. Poszkodowany pracownik może zgłosić się do pracodawcy z roszczeniem cywilnoprawnym gdy rekompensata za szkody wypłacona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie pokrywa wszystkich kosztów leczenia i rehabilitacji.
 • Szkody spowodowane przez niewykryte na etapie produkcji wady oferowanego produktu.

Podsumowując. Im większa możliwość wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych, terytorium działania i kwota na jaką chcemy  wykupić OC dla firmy, tym koszt takiego ubezpieczenia zwiększa się.    W razie nieprzewidywanych zdarzeń (np. wypadku lub niedotrzymania umowy) wykupione OC pozwoli przerzucić znaczną część kosztów na towarzystwo ubezpieczeniowe. Jak to mówią „przezorny zawsze ubezpieczony”.

Aneta Izdebska

Może Ci się również spodoba