Konto inwestycyjne – czym jest i jak wybrać najlepsze?

Kontem inwestycyjnym, zwanym też rachunkiem maklerskim, nazywamy miejsce służące
do przechowywania i obracania papierami wartościowymi oraz innymi instrumentami finansowymi. Instytucją upoważnioną do prowadzenia takich źródeł jest dom maklerski, natomiast wkłady mogą być wprowadzane zarówno przez osobę indywidualną, jak i prawną. Posiadanie takiego rodzaju konta jest niezbędne, aby mieć możliwość posiadania, nabywania oraz zbywania akcji spółek dopuszczonych do obrotu giełdowego.

Warunki założenia i korzystania

Każdy indywidualny inwestor chcący założyć rachunek maklerski, musi spełnić kilka wymogów:

  • Musi mieć ukończone 18 lat
  • Musi posiadać dokument tożsamości i numer NIP
  • Musi posiadać niezależny rachunek bankowy, z którego i na który będzie przelewać środki

Praktycznie wszystkie placówki oferujące założenia konta inwestycyjnego dbają o początkujących klientów i w tym celu przed złożeniem wniosku proszą o wypełnienie specjalnej ankiety, której zadaniem jest zbadanie poziomu wiedzy i doświadczenia z zakresu manewrowania papierami wartościowymi. Wynik takiego badania nie jest kluczowy w kontekście decyzji o finalizacji otwarcia rachunku, a jedynie ma uświadomić takiej osobie, czy jej poczynania nie będą wiązały się
z nieprzyjemnościami i ewentualnymi stratami.

Wybór pierwszego rachunku

Wbrew pozorom założenie konta inwestycyjnego nie jest kluczowym czynnikiem – za taki należy uznać same postanowienie o rozpoczęciu inwestowania. Rachunek maklerski jest tylko
i wyłącznie przyrządem umożliwiającym klientowi dostęp do giełdy, natomiast fakt, czy poczynania inwestora przyniosą zyski czy straty zależeć będzie głównie od samodzielnie podejmowanych decyzji. Nie istnieją z kolei żadne zobowiązania, jeśli chodzi o długość korzystania z usług danego banku, bowiem zawsze ze skutkiem natychmiastowym można zrezygnować z proponowanych ustaleń. Podobnie sprawa przedstawia się w kontekście ilości posiadanych rachunków w różnych placówkach – tutaj klient również ma wolną rękę.

Miejsce założenia konta inwestycyjnego

Podobnie jak w przypadku normalnego konta bankowego, oferty banków dotyczące rachunków inwestycyjnych mocno się od siebie różnią. Najlepiej jednak udać się do brokera (osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna, działająca na cudzy rachunek), z którego ofertą dokładnie się zapoznaliśmy lub usłyszeliśmy o takowym pozytywnie opinie od znajomych czy ekspertów. Z dystansem natomiast należy podchodzić do promocji na forach internetowych, bowiem jest to doskonałe miejsce do umieszczania wpisów przez samych brokerów lub wynajętych do tego celu agencji reklamowych. Poznanie wszystkich warunków oraz zasad działania konta jest niezwykle ważne, bowiem dopiero po fakcie i utracie środków finansowych może się okazać, że inwestor wybrał złe miejsce do lokowania swoich aktywów.

Koszty rachunku maklerskiego

W skład standardowych opłat za prowadzenie konta inwestycyjnego wchodzą trzy koszty: za jego prowadzenie, za usługi dodatkowe oraz naliczanie prowizje od każdej transakcji.

  • Koszty za prowadzenie – wahają się one od kilku do kilkunastu złotych miesięcznie, choć
    w ostatnim czasie na rynku pojawiło się sporo ofert z zerowymi opłatami.
  • Koszty za usługi dodatkowe – jest to forma opcjonalna; dotyczy ona kosztów, jakie klient może ponosić w przypadku skorzystania z dodatkowych możliwości od brokera, a więc na przykład dostępu do pomocnych serwisów informacyjnych czy zaawansowanych programów analitycznych.
  • Prowizja – przed tą składową nie da się uciec, choć z drugiej strony koszt ten nie powinien znacząco wpłynąć na całościowy stan finansów, bowiem obecnie na rynku prowizja wynosi około 0,39% wartości zrealizowanego zlecenia.

Dodatkowo należy pamiętać o podatku od zysku z obrotu papierami wartościowymi – wynosi
on obecnie 19% i jest rozliczany wraz z zeznaniem na koniec roku.

Ranking kont maklerskich

Inwestowanie na giełdzie może wiązać się z wysokimi kosztami związanymi nie tylko
z ryzykiem inwestycji, ale także z prowadzeniem samego konta. Warto zatem przejrzeć oferty różnych banków, aby wybrać najbardziej odpowiednią i odpowiadającą finansowo propozycję. Z rankingu przeprowadzonego na początku marca 2016 roku wynika, że obecnie najlepsze warunki proponuje Deutsche Bank – do głównych zalet tej placówki należy zaliczyć na pewno brak opłat za prowadzenie rachunku, dostępność rynków zagranicznych czy notowania mobilne, a na szczególną uwagę zasługuje najniższa na rynku prowizja od wykonywanych zleceń (0,19%).

Nieco niżej w tym zestawieniu znalazło się miejsce dla Alior Banku, który również proponuje zerowe opłaty za prowadzenie konta, ale zastrzegł sobie pobieranie nieco wyższej prowizji, rozbitej na trzy składniki. W przypadku wygenerowania w maksymalnie trzech poprzednich miesiącach obrotów o wartości do 300 tysięcy złotych, wynosi ona 0,38%, jeśli warte one były od 300 tysięcy
do jednego miliona złotych – 0,34%, natomiast powyżej miliona prowizja wynosi już 0,29%.

Spośród banków, które zajęły pierwsze pięć miejsc w tym rankingu, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska jako jedyny wprowadził ciekawy atut rachunku, a mianowicie możliwość oszczędzania na emeryturę. Opcji tej brakuje w propozycjach reszty placówek, ale w tym przypadku pojawia się pytanie, czy inwestorom aż tak bardzo zależy na takiej formie przyciągnięcia klienta.

Cezary Kawecki

Może Ci się również spodoba