Jazda po alkoholu – co nam grozi?

Większa część europejskiego społeczeństwa ma prawo jazdy – na samochód, motocykl, czasem nawet autobus. Wśród  prowadzących pojazdy osób nie znajdzie się chyba ani jeden człowiek, który byłby w stanie z czystym sumieniem przyznać, iż nigdy nie przekroczył dozwolonej prędkości. „Deptanie” jest powszechną praktyką. Część z nas robi to w miarę rozsądku, a niektórzy niestety pokonują jego granice.  Ta druga grupa wykazuje także większą tolerancję dla innych wykroczeń czy nawet przestępstw drogowych. Bez wątpienia należy do nich „Jazda na podwójnym gazie”, czyli pod wpływem alkoholu. Abstrahując od tego, iż nie akceptuje jej wielu Polaków i stanowi ona grzech (tak, to też może być argument), to również jej zakaz znajduje się w ustawie. Jakimi konsekwencjami bywa obarczone jego łamanie?

Definicja jazdy po alkoholu

2019 rok nie przyniósł w tej kwestii żadnych istotnych zmian. Nadal wyróżniamy 2 określenia precyzujące, w jakim stanie był kierujący pojazdem. Mowa bowiem o prowadzeniu „po użyciu alkoholu”, co oznacza, że stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu, albo od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza, lub o stanie nietrzeźwości/upojenia alkoholowego – wówczas stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila alkoholu, albo 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza. Pierwsza z wymienionych sytuacji jest jedynie wykroczeniem (opisanym w art. 87 k.w.), a druga – przestępstwem. To, do której kategorii kwalifikuje się czyn, oddziałuje na wysokość grożącej winowajcy kary.

Wspomniany przepis mówi, iż „Osoba, która w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny od 50 do 5000 zł.”, a ponadto musi ona obligatoryjnie (taka konieczność wynika z ustawy) zostać przez sąd obłożona –nie krótszym niż 3 lata –  zakazem prowadzenia pojazdów takiego rodzaju, jak ten, którym popełniła wykroczenie. Jeżeli będąc w takim stanie, jedziemy pojazdem innym niż mechaniczny – np. rowerem – to kara aresztu wyniesie maksymalnie 14 dni. Wykroczeniem jest również prowadzenie w stanie nietrzeźwości pojazdu niemechanicznego. Także podlega ono karze 30 dni aresztu i grzywny od 50 do 5000 zł, a zakaz prowadzenia pojazdów nie jest już obligatoryjny.

Dużo poważniejsze mogą być konsekwencje jazdy w stanie nietrzeźwości. Określa je art. 178a§1 mówiący: „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” Grzywna, o której mowa wymierzana jest w stawkach dziennych po minimum 10, a maksymalnie 2000 zł (co zależy od charakteru czynu i sytuacji materialnej skazywanego). Nie może być ich więcej aniżeli 540 i mniej niż 10. Kara ograniczenia wolności polega na obowiązku świadczenia nieodpłatnej pracy na cele społeczne albo potrącaniu wynagrodzenia i nie może przekroczyć 2 lat. Jeżeli kierowca jadący w stanie nietrzeźwości dopuszcza się tego w warunkach recydywy za przestępstwo to lub którekolwiek opisane w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 albo popełnił swój czyn podczas obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów, jego kara pozbawienia wolności może wynieść od 3 miesięcy do 5 lat.

Więcej na ten temat na stronie https://adwokat24h.pl/jazda-po-alkoholu/

Kary za wypadki po alkoholu

Jeśli pod wpływem alkoholu popełnimy jakikolwiek z wymienionych niżej czynów lub zbiegniemy z miejsca jakiegokolwiek zdarzenia, sąd zobowiązany jest wymierzyć nam karę pozbawienia wolności w maksymalnym wymiarze nawet 20 lat i grzywnę wynoszącą maksymalnie nie 540, a 810 stawek dziennych. Przestępstwa, o których mowa to:

  • spowodowanie katastrofy w komunikacji (art. 173 k.k.);
  • sprowadzenia niebezpieczeństwa tej katastrofy (art. 174 k.k.);
  • spowodowanie wypadku, którego następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby (art. 177 k.k.),

Po ich dokonaniu sąd zobowiązany jest wymierzyć dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Wysokość kar za jazdę po alkoholu ma od niej odstręczać. Niestety statystyka pokazuje, że nie zawsze jest to skuteczne. A powinno. Takim prowadzeniem pojazdu możemy zaszkodzić sobie oraz innym.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *