Jak oszczędzać pieniądze?

Posiadanie jakiegoś celu, jak chociażby wyjazd na wymarzone wakacje lub realizowanie długoterminowego planu (np. oszczędzanie na emeryturę bądź edukację dzieci), wymaga odłożenia pewnej kwoty, którą można by na to przeznaczyć. Odkładanie do skarbonki czy po prostu trzymanie ich w domu może wydawać się najlepszą opcją, jednakże w dzisiejszych czasach instytucje finansowe oferują pełen wachlarz usług, który pozwoli wybrać odpowiednią alternatywę.
Jednym z najpopularniejszych sposobów pomnażania gotówki są lokaty. Sprawdzają się w sytuacji, gdy zainteresowany posiada pewną ilość pieniędzy, ale gdy jednocześnie wie, że nie będzie jej potrzebował przez określony czas. Bank, w zamian za pieniądze, którymi może obracać, wypłaca klientowi odsetki. Oprócz wpłaty konkretnej kwoty od razu, przy zakładaniu lokaty, można wybrać opcję, która umożliwia przelewanie comiesięcznej określonej ilości gotówki na nią.
Instytucje finansowe oferują lokaty od miesiąca bądź kilku do nawet trzech lat. Taka inwestycja jest bezpieczna, dlatego ma wielu zwolenników. Zapewnia to Bankowy Fundusz Gwarancyjny musi wypłacić deponentowi gotówkę do 100 tysięcy euro.  Warto korzystać z porównywarek lokat, jeśli już zdecydujemy się na taką formę. Można też popatrzeć na promocje. Często pojawiają się specjalne oferty dla nowych klientów. Do niewątpliwych minusów należą górne kwoty, które są ustalane przez bank, oraz stosunkowo mały zarobek. Aby uzyskać dodatkową kwotę, nie możemy wypłacić pieniędzy przed terminem.
Można spotkać się z oprocentowaniem stałym oraz zmiennym. Pierwszy rodzaj jest najczęściej oferowany dla lokat krótkoterminowych. Co więcej, klient od razu zna oprocentowanie, które obowiązuje przez cały czas obowiązywania lokaty i wie, ile odsetek otrzyma. Z kolei zmienne najczęściej obowiązuje w przypadku lokat długoterminowych. Ulega ono zmianie w zależności od sytuacji rynkowej, więc deponent musi być świadomy możliwości zysku, ale też straty. W umowie zawieranej z bankiem, instytucja jasno wykazuje co może zmienić oprocentowanie, takie jak sytuacja, gdy modyfikacji ulegają stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego czy kursy walut.
Przy okazji zamiaru lokowania pieniędzy na lokacie, warto poznać pojęcia z którym można się spotkać podczas zawierania umowy. Najistotniejszym z nich jest kapitalizacja, będąca równie ważna jak oprocentowanie. Oznacza częstość dodawania odsetek do kapitału, który został umieszczony na rachunku. Można spotkać się z ofertami, gdzie dopisuje się tę kwotę dopiero w momencie wygaśnięcia lokaty. Warto jednak znaleźć opcję z częstszą kapitalizacją, na przykład z kwartalną, miesięczną bądź nawet naliczaną codziennie. Co więcej, dobrze jest znać pojęcie procenta składanego. Pojawia się w sytuacji, gdy po upłynięciu pierwszego okresu kapitalizacji, do salda zostaje dodana kwota, którą deponent właśnie uzyskał. Z kolei następne odsetki zostają naliczone już do większej ilości pieniędzy na rachunku, ponieważ oprócz początkowej kwoty brana jest pod uwagę także zarobione pieniądze.
Inną opcją oszczędzania jest ROR, czyli rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Często jest nazywany kontem osobistym. Zakłada się go jedynie dla osób fizycznych. Daje możliwość mniejszego zarobku, ale za to można go wykorzystywać na więcej sposobów – do rozliczeń pieniężnych, gromadzenia oszczędności i zaciągania kredytu. ROR najczęściej zakłada się na czas nieokreślony, ale właściciel ma możliwość zlikwidowania rachunku w każdym momencie, o ile uprzednio wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wobec instytucji finansowej z którą podpisał umowę. Oprocentowanie jest stosunkowo niższe w porównaniu do innych ofert bankowych. Co więcej, warto się zapoznać z kilkoma propozycjami rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, ponieważ niektóre proponują tańsze bądź nawet bezpłatne realizacje przelewów, mniejsze koszty prowadzenia konta a także bezpłatne wypłaty w bankomatach.
Korzystniejszą opcją jest rachunek oszczędnościowy. Działa na podobnych warunkach jak ROR, dając deponentowi szansę na wypłatę środków i dokonywanie wpłat w dowolnym momencie.  Jednakże bank oferuje wyższe oprocentowanie niż na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. Również i w tym przypadku warto porównać oferty i to, za co pobierane są opłaty oraz ich wysokość.
Ciekawą ofertą jest możliwość oszczędzania podczas dokonywania płatności kartą. Bank daje możliwość ustalenia kwoty, do której zaokrąglamy wydatki (np. 50 groszy, 1 lub 5 złotych) i środki, które zostały uzyskane z tej operacji, trafiają na rachunek oszczędnościowy prowadzony w ramach konta deponenta. Nie jest to propozycja obecna w wielu bankach. Przede wszystkim, nadaje się zwłaszcza dla osób aktynie korzystających z płatności bezgotówkowych. Dzięki temu mogą odkładać drobne kwoty, niemal nie odczuwając tego.
Inną alternatywą jest inwestowanie w fundusze inwestycyjne. Ich idea polega na tym, że indywidualni inwestorzy wnoszą pieniądze (mogą być to nawet niewielkie kwoty) i zebraną całość specjalista, któremu zarządzanie tą gotówką zostało powierzone, inwestuje je w aktywa finansowe. Mogą to być między innymi akcje bądź obligacje. Klienci, którzy wnieśli pieniądze, w ramach potwierdzenia otrzymują jednostki uczestnictwa (bądź ich ułamkowe części) w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych lub certyfikaty inwestycyjne, które są wydawane w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Przeważają nad inwestowaniem w lokaty tym, że można wycofać je w dowolnym momencie, bez utraty odsetek. Co więcej, na rynku oferuje się wiele rodzajów funduszy inwestycyjnych, które różnią się stopniem ryzyka. Główną negatywną cechą jest właśnie ryzyko, które może spotkać każdego inwestora, niezależnie przewidywań.
Pozostaje jeszcze inwestycja w ubezpieczenia na życie, które pełnią funkcje ochronne oraz zawierają element oszczędnościowy. Niestety, ten sposób jest długoterminową oszczędnością. W przypadku posiadania wiedzy na temat rynku, można spróbować inwestowania na własną rękę. Jednak nie jest to odpowiednia opcja dla każdego, dlatego czasem warto poświęcić czas na przejrzenie ofert instytucji finansowych i powierzenie ich specjalistom.

Może Ci się również spodoba