Jak ogłosić Upadłość Konsumencką?

Jak ogłosić Upadłość Konsumencką

Coraz więcej osób traktuje ogłoszenie bankructwa jako dobry sposób wyjścia z zadłużenia. Po zmianie przepisów w 2014 liczba zgłaszających upadłość przekroczyła ponad 2 tysiące. Samo postępowanie wymaga trochę czasu i zachodu, ale czasem warto skorzystać z tej szansy, aby powrócić na konsumencki rynek.

Upadłość konsumencką może ogłosić każda osoba fizyczna, która  stała się niewypłacalna, a nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej ani nie jest wspólnikiem spółki handlowej. W postępowaniu sądowym powołuje się specjalny syndyk, który likwiduje (sprzedaje) majątek konsumenta, aby w ten sposób spłacić roszczenia kredytodawców. Dzięki temu procesowi konsument zostaje pozbawiony długów, a wierzyciele mogą odzyskać część zadłużenia, które zostaje pokryte z pozyskanych w sprzedaży środków. Następnie sąd ustala sposób i czas spłaty pozostałych należności (zazwyczaj do 36 miesięcy). W momencie ogłoszenia upadłości przestają  być jednak naliczane odsetki, nie też podstaw do postępowania komorniczego ani roszczeń firmy windykacyjnej. Mimo tego, że wszelkie postępowania egzekucyjne względem konsumenta ustają, nie można w czasie trwania postępowania podejmować decyzji, które w jakiś sposób mogłyby utrudnić realizację planu zwrotu należności ustanowionego przed sąd. Nieuzasadnione odejście z pracy czy wyprzedawanie majątku mogą zmienić decyzję sędziego i przekreślić tym samym szansę na oddłużenie. Upadłość konsumencka nie zwalnia również z płacenia alimentów, rent odszkodowawczych, kar grzywny czy obowiązku zadośćuczynienia. Warto pamiętać, że po ogłoszeniu upadłości nie mamy prawa do zawierania żadnych umów poza umowami życia codziennego (zakupy spożywcze etc.), które będą pokrywane z części funduszy niezajętych przed syndyka.

Wniosek o upadłość konsumencką

Ogłoszenie bankructwa rozpoczyna się od złożenia wniosku, który, poza oznaczeniem danych konsumenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel), powinien zawierać szacunkową wycenę i wykaz majątku, miejsca, gdzie się znajduje, spis wierzycieli wraz z podsumowaniem zobowiązań oraz listę zastawów, hipotek czy innych zabezpieczeń majątków. Musimy również opisać, co doprowadziło do niewypłacalności, tj. że znaleźliśmy się w trudnej sytuacji finansowej ze względu na niezależne od nas okoliczności, takie jak choroba, śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, działania osób trzecich etc. Musimy podać konkretne uzasadnienie, które skłoni sędziego do pozytywnego rozpatrzenia naszego podania. Do wniosku dołącza się również dokumenty, które potwierdzą opisywane powody niewypłacalności. Nie warto zatajać żadnych informacji, nawet jeśli wydają się one niekorzystne dla wnioskodawcy. Kiedy ukrywane okoliczności wyjdą na jaw, postępowanie zostanie umorzone, a zamiast odłużenia, możemy ponieść odpowiedzialność karną. Mile widziane będzie także wskazanie postępowań sądowych, które toczą się przeciwko konsumentowi. Wniosek należy napisać samodzielnie.

Po dokładnym wypełnieniu wniosku trafia on do sądu, gdzie wszystkie podane dane i okoliczności podlegają weryfikacji. Wnioski dotyczące upadłości konsumenckiej są rozpatrywane przez niektóre wydziały sądów rejonowych. W tej sprawie najlepiej jednak zadzwonić do Biura Obsługi Interesanta w najbliższym sądzie, gdzie można uzyskać dokładną informację, gdzie złożyć wniosek w danym rejonie.

Sąd sprawdza, czy niewypłacalność faktycznie wynika z niezależnych od konsumenta działań i sytuacji. Jeżeli sąd natknie się na jakieś nieprawidłowości, może odrzucić wniosek, dlatego warto pamiętać, aby wszystkie podawane dane były prawdziwe i kompletne. W przypadku odrzucenia wniosku, konsument ma prawo do odwołania się od decyzji.

Jeśli jednak nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, a sąd ogłosi naszą upadłość, syndyk ustali listę wierzytelności, a spienięrzony majątek podzielony między wierzycieli. Na tym poziomie możliwe jest zawarcie układów z pożyczkodawcami, w przypadku kiedy upadły nie posiada majątku, który mógłby pokryć straty. Po tym etapie następuje już plan spłaty wierzycieli, który trwa zazwyczaj 3 lata. Upadły zostaje oddłużony, jeśli zrealizuje ratalną spłatę wierzycieli zgodnie z postanowieniem sądu. W sytuacji, kiedy sąd nie ustala planu spłaty ze względu na złą sytuację finansową upadłego, który nie byłby w stanie spłacić wierzycieli – oddłużenie następuje zaraz po postępowaniu upadłościowym. Wcześniejsze oddłużenie jest również możliwe, jeśli w trakcie 3-letniego planu upadły przestanie być zdolny do spłacania należności. Tę decyzję podejmuje sąd.

Oddłużenie jest jednak całkowicie pewnym elementem ogłoszenia upadłości konsumenckiej – jeśli wnioskodawca spełnił wszystkie wymogi i postępował zgodnie z decyzjami sądu, ten ma obowiązek umorzyć wszystkie długi. Upadłość konsumencka stanowi zatem dobry sposób powrotu na rynek konsumencki – po około trzech latach można zacząć od nowa z czystym kontem.

Justyna Pielucha

 

Może Ci się również spodoba

2 komentarze

  1. Lucyna pisze:

    obowiązkowa pozycja do przeczytania dla każdego kto posiada większe lub mniejsze przedsiębiorstwo. Ważne, aby zapoznać się z tematem bankructwa, gdyż w skrajnych wypadkach będzie to rzecz bardzo ważna. Nikomu tego nie życie jednak życie płata różne figle

  2. Leokadia pisze:

    Wiadomo że nie od razu Rzym zbudowali i osoby wkraczające na rynek z własną firmą często nie zdają sobie sprawy, że utrzymanie firmy nie jest wcale proste. Ogłoszenie upadłości może się okazać kluczowym czynnikiem, aby przez te 3 lata przemyśleć co poszło nie tak i spróbować z nowym planem biznesowym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *