Jak działa produkt strukturyzowany

Jak działa produkt strukturyzowany

W czasach coraz niżej oprocentowanych lokat bankowych oraz dużej niepewności na rynkach kapitałowych klienci zaczynają coraz częściej poszukiwać nowych alternatyw. Jednym z rozwiązań może być produkt strukturyzowany, który oferuje gwarancję kapitału oraz daje możliwość zarobienie wyższych odsetek niż inne produkty bankowe. Czym jest produkt strukturyzowany i jak powstaje?

Opis produktu strukturyzowane

Produkt strukturyzowany powstaje przez połączenie dwóch instrumentów finansowych: obligacji zerokuponowch oraz instrumentu pochodnego zwanego opcją. Zdecydowana większość zainwestowanych pieniędzy przeznaczana jest na obligacje zerokuponowe, które w perspektywie ustalonego w umowie czasu, mają zagwarantować nam zwrot zainwestowanego kapitału. Dzięki temu nie musimy się bać o bezpieczeństwo naszych pieniędzy. Drugim elementem, na którego zakup przeznaczamy stosunkowo niewiele, jest opcja. Opcja jest swego rodzaju zakładem o to jak zachowa się w przyszłości aktywo bazowe. Produkt strukturyzowany może być oparty na wielu instrumentach finansowych, może to być na przykład WIG 20, ceny surowców, akcje czy fundusze inwestycyjne. Po zakończeniu czasu trwania produktu obligacje zerokuponowe generują odsetki, które gwarantują zwrot kapitału. Zysk z opcji, którą zakupiliśmy powiększa nam wartość produktu, dzięki temu klient zarabia tyle, ile zyskał inwestując w opcję.

Przykład produktu strukturyzowanego:

Inwestujemy w produkt strukturyzowany o horyzoncie 2 letnim, którego wynik będzie zależał od zachowania się indeksu WIG 20. Na inwestycję przeznaczamy 1000 zł. 90% naszych pieniędzy przeznaczanych jest na obligacje zerokuponowe, które gwarantują nam zwrot kapitału. 10 % przeznaczamy na opcję, którą jest w tym przypadku indeks WIG 20. Po dwóch latach otrzymujemy zwrot kapitału, co gwarantuje nam obligacja plus to co udało się zarobić dzięki inwestycji w opcję. Klient zarabia zatem tyle ile zarobił WIG 20.

Gwarancja kapitału

W przypadku produktu strukturyzaowanego gwarancja kapitału może być wybrana przez klienta. Może być ona pełna (100% ochrony kapitału), albo częściowa (80, 90 % ochrony kapitału). W zależności od tego, którą opcję ochrony kapitału klient zdecyduje się wybrać zyski mogą być wyższe lub niższe. Jeżeli zdecydujemy się wybrać 100% gwarancji kapitału nasz udział, na przykład we wzroście indeksu WIG 20, może wynieść 100%. Natomiast jeśli gwarancja kapitału będzie niższa, nasza partycypacja (udział w zyskach) indeksu WIG 20 może wynieść 200 lub 300%, w zależnośi od parametrów produktu. Zatem inwestując w opcję większą sumę pieniędzy mamy szanse na znaczne zwiększenie zarobku. Jest to więc pewne ryzyko, które świadomie podejmuje klient.

Różnice w produktach strukturyzowanych

Nie wszystkie produkty strukturyzowane są takie same. Mogę się one różnić pod wieloma względami. Pierwszą różnicą jest niewątpliwie konstrukcja prawna czyli tak zwane opakowanie. Ile instytucji tyle ofert i różnie skonstruowanych umów. Po drugie i najważniejsze, produkty różnią się zastosowanym produktem bazowym. Moga być one oparte na przykład na cenach surowców, akcjach czy funduszach inwestycyjnych. Produkty różnią się od siebie także wskaźnikiem partycypacji i poziomem gwarancji kapitału. Czas trwania inwestycji również nie jest konkretnie określony. Dostępne są produkty krótkoterminowe, na przykład roczne, ale także średnioterminowe i długoterminowe trwające 3 lub 4 lata.

Podsumowanie

Produkty strukturyzowane dają nam bezpieczeństwo i przejrzystośc obrotu. Łączy on w sobie efektywne inwestowanie z gwarancją zwrotu kapitału. Oczywiście nigdy nie mamy stuprocentowej pewności, że wynik inwestycji będzie dla nas pozytywny jednak szansa na powodzenie jest bardzo duża. Nie mniej jednak jest to jeden z niewielu produktów dostępnych na rynku, dzięki któremu możemy zyskać bez ryzyka utraty zainwestowanego kapitału.

 

Julita Wardęcka

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *